Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

 

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się w dniu 23.03.2016r. (środa) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ulicy Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Przedyskutowanie zmian do Statutu Gminy Wyry w zakresie elektronicznego przesyłania dokumentów Radnym.

5.    Omówienie ewentualnych wniosków dotyczących zmian w Statucie Gminy Wyry.

6.    Omówienie spraw bieżących, wolne wnioski i głosy.

7.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji

  /-/ Szymon Załęcki

powrót