Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28.02.2017r. (wtorek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontrola i rozliczenie inwestycji prowadzonych i zakończonych w 2016 roku o wartości powyżej 100 000 zł, w tym kontrola i rozliczenie inwestycji pod nazwą Rozbudowa OSP w Wyrach.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

powrót