Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 31.01.2017 r. (wtorek) o godzinie 15.30 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontrola gospodarki finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2016 rok z uwzględnieniem rozliczenia dotacji przekazanej z Budżetu Gminy Wyry na 2016 rok.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

powrót