Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

 

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10.10.2016r (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Prace nad rozpatrzeniem skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                              

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny   

powrót