ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.12.2017r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

5.     Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

6.     Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

7.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                           

 

 

 

powrót