ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 07.12.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Analiza dokumentacji dotyczącej sprawowania zarządu nad nieruchomością położoną w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej 347.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny                

 

powrót