ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyrach.

 

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.   Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach - zapoznanie się z bieżącą pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zapoznanie się z danymi dotyczącymi rozliczenia programu Rodzina 500+.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             

 /-/  Joanna Pasierbek-Konieczny    

powrót