Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 16.10.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej stanu zadłużenia zasobu lokali komunalnych Gminy Wyry.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                               

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny    

 

powrót