Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 12.06.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

        

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.     Analiza  dokumentacji finansowej i technicznej dotyczącej remontu drogi ul. Drzymały prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie w związku z dofinansowaniem z budżetu gminy ww remontu oraz rozliczeń finansowych wszystkich inwestycji współfinansowanych z budżetu Gminy Wyry prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad. 

Przewodnicząca Komisji                              

/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny          

 

powrót