Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14.04.2016r (czwartek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Zapoznanie się ze skargą na Dyrektora ZS w Wyrach.

5.      Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                             
/-/  Joanna Pasierbek-Konieczny       

powrót