Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 12.07.2016. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Wyry.

5.      Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji        

/-/Mirosław Sikora 

powrót