ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

 

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 30.05.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Wydanie opinii w sprawie umowy najmu lokalu socjalnego.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

 

                      Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora    

powrót