ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Omówienie spraw i pism przekazanych do komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Komisji                     

  /-/  Mirosław Sikora                            

powrót