Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Rady Gminy Wyry odbędzie się w dniu 29.03.2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.    Opiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego.

5.    Opiniowanie projektów uchwał na XVI sesję Rady Gminy Wyry.

6.    Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

7.    Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

/-/  Mirosław Sikora

powrót