Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry

 

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry  odbędzie się w dniu
20.02.2018 r. (wtorek) o godz. 1500 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie tematyki dotyczącej komunikacji na terenie Gminy Wyry.
  4. Wydanie opinii w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal socjalny.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

         Przewodniczący Komisji                   

          /-/  Mirosław Sikora                          

powrót