ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ROLNICTWA GMINY WYRY

 

Zawiadomienie

 Posiedzenie Komisji Komunalnej, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa Publicznego i Rolnictwa Gminy Wyry odbędzie się w dniu 17.01.2018r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

                      Przewodniczący Komisji                   

            /-/  Mirosław Sikora                          

 

powrót