Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 19.12.2016r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci w 2017 roku. 
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXV sesję Rady Gminy 
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok                             

 

powrót