Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 7.12.2016r. (środa) o godzinie 15.30 w sali budynku Zespołu Szkół w Wyrach. 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Zapoznanie się z działalnością Zespołu Szkół w Wyrach.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

 /-/  Barbara Polok                             

powrót