Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.11.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Zapoznanie się z projektem budżetu na 2017 rok – przedstawienie opinii i wniosków. 
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok                             

 

powrót