Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, które odbędzie się w dniu 24.10.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30  Gminnym Przedszkolu w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 107 („Stary budynek”).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Wizyta w Gminnym Przedszkolu w Wyrach przy ulicy Dąbrowszczaków 107 – stary budynek.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                     

/-/  Barbara Polok                             

powrót