Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 26.09.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w Niepublicznym Przedszkolu Oxfordzik w Gostyni przy ulicy Drzymały.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Wizyta w Niepublicznym Przedszkolu Oxfordzik w Gostyni przy ulicy Drzymały.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     

powrót