Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 22.08.2016r. (poniedziałek) o godzinie 16.30w sali narad Urzędu Gminy Wyry pry ul. Dąbrowszczaków 133 w Wyrach.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     

powrót