Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.06.2016r. (poniedziałek) o godzinie 16.00w sali narad Urzędu Gminy Wyry pry ul. Dąbrowszczaków 133 w Wyrach.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY WYRY NA LATA 2016-2020.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     

powrót