Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 16.04.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600  przy ul. Pszczyńskiej 76, 43-175 Wyry (placówka GOPS w Wyrach).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Spotkanie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrach
    i asystentem rodziny.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  6. Zakończenie obrad.

 

     Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 

powrót