Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowiai Opieki Społecznej, odbędzie się w dniu 19.02.2018r. (poniedziałek) o godzinie 1600  w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektów uchwał na XXXIX sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Zapoznanie ze sprawozdaniem z dokonanej analizy poniesionych w 2017 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  7. Zakończenie obrad.

 

   Przewodnicząca Komisji                   

             /-/  Barbara Polok                             

 

 

 

powrót