Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 21.12.2017r. (czwartek) o godzinie  15:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                   

/-/  Barbara Polok     

 

 

 

 

 

 

powrót