Zawiadomienie o Posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.11.2017r. (poniedziałek) o godzinie  16:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omówienie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące, opiniowanie pism.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                     
/-/  Barbara Polok                             

 

powrót