ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, SPORTU, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałek) o godzinie 15.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontynuacja prac nad wynikami rekrutacji dzieci do gminnych przedszkoli oraz zabezpieczenia miejsc w przedszkolach.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

  Przewodnicząca Komisji                   

    /-/  Barbara Polok                              

powrót