ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, SPORTU, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 04.04.2017r. (wtorek) o godzinie 14.30 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Omówienie tematyki związanej z rekrutacją do przedszkoli na terenie Gminy Wyry.
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Komisji                  

/-/  Barbara Polok      

 

powrót