Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej odbędzie się w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wyrach.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy 
  5. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca Komisji

/-/  Barbara Polok                              

powrót