Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 06.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 17.30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Spotkanie z zaproszonymi Mieszkańcami miejscowości Wyry.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji               
/-/  Wojciech Surma                       

powrót