Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 21.11.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Omawianie spraw skierowanych do komisji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok.
  7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                

/-/  Wojciech Surma                       

powrót