Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 22.01.2018r. (poniedziałek) o godz. 1630 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Komisji              

       /-/  Wojciech Surma                    

powrót