Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 23.10.2017r. (poniedziałeko godz. 16:30.

 

 

      

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Godz. 16:30 – wizja lokalna na ulicy Zwycięstwa - boczna
  Przejazd do Urzędu Gminy Wyry
  2. Otwarcie obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji              

 /-/  Wojciech Surma             

powrót