Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtoreko godz. 15:30.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Analiza stanu dróg w miejscowości Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji             

/-/  Wojciech Surma        

 

 

powrót