ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WYRY

ZAWIADOMIENIE

 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 29.05.2017r. (poniedziałeko godz. 17:00

w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Wiceprzewodniczący Komisji         

 /-/  Adrian Krzyżowski               

 

powrót