ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI WYRY

ZAWIADOMIENIE

 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 15.05.2017r. (poniedziałeko godz. 15:00

w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Przegląd dokumentacji dotyczącej dróg na terenie miejscowości Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                

 /-/  Wojciech Surma           

 

 

powrót