Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry

 ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry odbędzie się w dniu 27.06.2016r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry przy ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

  4. Opiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Wyry.

  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                

/Wojciech Surma/

 

powrót