Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry i Gostyń

ZAWIADOMIENIE


W dniu 16.03.2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Dąbrowszczaków 133, 43-175 Wyry odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń i Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Wyry.

 


 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Spotkanie z Mieszkańcem miejscowości Gostyń w sprawie oferty sprzedaży nieruchomości.
  4. Konsultacje projektu dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025”.
  5. Omówienie opracowania analizy potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Wyry  dla sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyry.
  6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju m. Wyry
/ -/  Wojciech Surma                                                           

Przewodniczący Komisji ds.  rozwoju  m. Gostyń
/-/ Piotr Profaska

powrót