ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI DS. ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GOSTYŃ

ZAWIADOMIENIE

 Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.04.2017r. (wtoreko godz. 17:30

w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIX sesję Rady Gminy Wyry.
5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
/-/ Piotr Profaska

powrót