Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.03.2017r. (wtoreko godz. 18.00 
w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXVII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                            

 

 

powrót