Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji ds Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.01.2017r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie dokumentacji dla kluczowej inwestycji pn. „Przebudowa ciągu drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski” w ramach projektu J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST” w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 (ul. Rybnicka w Gostyni).
  5. Omówienie projektu przebudowy Gminnego Przedszkola w Gostyni.
  6. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska   

powrót