Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 22.11.2016r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Zapoznanie się z ofertą stworzenia kompleksu rekreacyjno – usługowo – handlowego w Gostyni.
  5. Opiniowanie projektów uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Wyry.
  6. Omówienie projektu budżetu na 2017 rok.
  7. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                           

powrót