Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 25.10.2016r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska                

powrót