Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d.s. Rozwoju Miejscowości Gostyń

ZAWIADOMIENIE

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 11.07.2016r. (poniedziałek) o godz. 18.00 na terenie Obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni (za Zespołem Szkół).

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.      Wizja lokalna obiektu Sportowo-Rekreacyjnego w Gostyni.

5.      Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.

6.      Zakończenie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Komisji           

/-/  Bronisław Ficek            

powrót