Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

 

 

Posiedzenie Komisji d/s Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 20.03.2018r. (wtorek) o godz. 1600 w sali narad Urzędu Gminy Wyry ul. Głównej 133, 43-175 Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  7. Zakończenie obrad.

 

                Przewodniczący Komisji                   

               /-/  Piotr Profaska                           

           

powrót