Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

Zawiadomienie

 

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 17.01.2018r. (środa) o godz. 16:30 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVIII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
  7. Zakończenie obrad.

 

 

                   Przewodniczący Komisji                   

               /-/  Piotr Profaska                           

          

 

 

powrót