Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 28.11.2017r. (wtoreko godz. 17:00 w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
  6. Opiniowanie projektu uchwały Budżetowej na 2018 rok.
  7. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                     

/-/  Piotr Profaska                           

           

 

 

 

 

 

powrót