Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 24.10.2017r. (wtoreko godz. 17:00.

 

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Opiniowanie projektów uchwał na XXXV sesję Rady Gminy Wyry.
  4. Opiniowanie pism przekazanych do Komisji.
  5. Godz. 18:00 Spotkanie z mieszkańcami w sprawie uregulowania dojazdu do posesji przy ul. Pszczyńskiej i ulicy Spokojnej
  6. Wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji                   

/-/  Piotr Profaska                           

 

powrót