Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Miejscowości Gostyń

Zawiadomienie

Posiedzenie Komisji ds.Rozwoju Miejscowości Gostyń odbędzie się w dniu 27.06.2017r. (wtoreko godz. 17:00

w sali narad Urzędu Gminy Wyry.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Opiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Wyry.
  5. Opiniowanie pism, wolne wnioski i głosy, sprawy bieżące.
  6. Zakończenie obrad.                    

Przewodniczący Komisji  

/-/  Piotr Profaska             

 

powrót